Πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

 Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, του Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  Με τη χρήση της παρούσας σελίδας συμφωνείτε αυτόματα με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σεβόμαστε την επιθυμία των χρηστών/πελατών μας για προστασία και εμπιστευτικότητα των προσωπικών τους δεδομένων.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής και της Διεθνούς νομοθεσίας.
Σκοπό μας η βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των υφιστάμενων ή υποψήφιων πελατών μας.

Ορισμένες μορφές επεξεργασίας όπως για προωθητικούς, ερευνητικούς, στατιστικούς λόγους είναι δυνατόν να ανατεθούν σε εξωτερικές ειδικευμένες εταιρείες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Νόμου.

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων

Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης διατηρούμε και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους.

Σε περίπτωση που ο πελάτης προβεί σε κράτηση, συλλέγουμε και διατηρούμε τα σχετικά δεδομένα που παρέχονται: ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός ατόμων, ημερομηνία και ώρα, αλλεργίες, προτιμήσεις θέσης κλπ.

Επίσης, διατηρούνται τα στοιχεία τιμολόγησης, όταν έχουν παρασχεθεί από τον πελάτη για την έκδοση τιμολογίου όπως επίσης και τα ποσά κατανάλωσης από προηγούμενες επισκέψεις.

Ορισμένα από ανωτέρω δεδομένα ενδεχομένως να αποθηκεύονται σε εξωτερικούς servers ή / και στο διαδυκτιακό χώρο “cloud”.

Εάν ο χρήστης είναι κάτω των 18 ετών τεκμαίρεται ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και συνεπώς οι διακομιστές δικτύου μπορούν να συγκεντρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία κατά τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω.

Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για τις ακόλουθες χρήσεις κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του χρήστη:

  • κρατήσεις στο εστιατόριο καθώς και τιμολόγηση στα στοιχεία που παρέχει ο πελάτης
  • ενημέρωση του χρήστη για τις δραστηριότητές του εστιατορίου μέσω αποστολής newsletters ή με άλλο τρόπο, εφ’ όσον μας παράσχει ο ίδιος την ηλεκτρονική του διεύθυνση.
  • καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του εστιατορίου
  • εμπορική προώθηση της επιχείρησης σε social media
  • διασφάλιση ποιότητας, στατιστική ανάλυση, έρευνα ικανοποίησης πελατών και κριτικές για τις υπηρεσίες μας που έχουν παραχθεί από το πελάτη σε διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το Facebook.

Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα μέχρι την ανάκληση της άδειας χρήσης τους από το χρήστη.

Διαβίβαση προς Τρίτους

Δεν πωλούμε ούτε παραχωρούμε σε τρίτους προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει:

  • Τα δεδομένα είναι δυνατόν να φυλάσσονται σε ασφαλείς servers τρίτων στους οποίους θα έχει ανατεθεί η αποθήκευσή τους
  • Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα είναι δυνατόν να δοθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες που συμμορφώνονται με τον GDPR  αποκλειστικά στο πλαίσιο ανατεθείσας σε αυτούς εργασίας, όπως η διαχείριση της ιστοσελίδας μας.
  • Προσωπικά δεδομένα είναι δυνατόν να δοθούν στις αρμόδιες κρατικές αρχές όταν και όπως το απαιτεί ο νόμος

Τα προσωπικά σας στοιχεία μεταφέρονται ή/και διατηρούνται από-προς:

  • Στην εκάστοτε πλατφόρμα email & online marketing που χρησιμοποιούμε ή είστε συνδεδεμένει οικειοθελώς. Κατά την ημερομηνία 20/09/2018 η ανωτέρω πλατφόρμα είναι το Facebook.

 Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η ομάδα και οι συνεργαζόμενοι με αυτήν χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Τα Δικαιώματά σας

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το info@thebbq.gr ή με το τηλέφωνο 21 0400 5898 προκειμένου να διασταυρώσει την διατήρηση προσωπικών του δεδομένων και να ζητήσει την διόρθωση, την αλλαγή ή τη διαγραφή τους.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, η The BBQ low & slow θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σας σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Ποιοί είμαστε

The BBQ Low & Slow
Υπεύθυνος: Βασίλειος Οικονόμου

Διεύθυνση: Αχιλλέως 7-9, Αμφιάλη, Κερατσίνι, 18758, Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 400 58 98

Email: info@thebbq.gr